facebook
Zalo

Tin Tức

TIỆM TÓC 0 ĐỒNG GIỮA LÒNG SÀI THÀNH TẤP NẬP

Tiếng kéo lách cách xen tiếng cười nói, bàn xem kiểu tóc nào "hợp mốt" xen lẫn tiếng còi xe ầm ĩ bên ngoài. Vậy là thành buổi cắt tóc miễn phí "vui như hội".

Chương trình cắt tóc miễn phí ý nghĩa trên được thực hiện bởi Barber Chín vào 2/4/2023